من معتقدم تقریبا نیمی از چیزی که کارآفرینان موفق را از افراد ناموفق جدا می کند فقط پشتکار است. استیو جابز
Comment
(105)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet