اهدای #کریپتوکارنسی به مسجد لندنی بسیار بیشتر از کمک های نقدی بوده است! مومنین و مومنات حدود 14 هزار پوند #کریپتوکارنسی کمک کردند درحالیکه کمک های نقدی حدود 3500 پوند بوده است! منبع: CCN
Comment
(91)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet