هدفون تو گوشم بود یهو دیدم دارم تتلو گوش میکنم! زندگی هم همینه حواسِت پرت بشه یهو به خودت میای میبینی تو لجن غرقی ...😶😐
Comment
(126)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet