SORT
NEW
power +upvote
همین پست رو ریپیست کنید همه مطلع بشن
خواندن و دعوت به پیروزی 15،000،000 PVT در 10 روز Pivot بزرگترین سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و پلت فرم مبادله اطلاعات است. PVT دیجیتال مادری دیجیتال رمزنگاری شده از جامعه محوری است. در اینجا 15،000،000 پاداش روزانه PVT دریافت می شود که 10 روز طول می کشد
1-دوستان ایرانی قسمت ایرانی شو رای بدهند 2-دوستان غیر ایرانی هم قسمت غیر ایرانی رو رای بدهند 1- Iranian friends vote in Iran 2-Non-Iranian friends vote for non-Iranians
iranian friends
non-iranian friends
323 votes
ریپست شه لطفا نحوه برداشت پول از پیوت 😊
ایرانی حمایت :)
کیا از برنامه برداشت کردن چه بیت کویین چه pvtp?
btc
pvtp
74 votes
کیا امروز جای چهار هزار پاور بالاتر پاور گرفتن ؟؟؟؟
ساخت کیف پول الکترونیکی :)
دوستان تا ده روز روزی ۵۰ میلیون پاداش Pvt میده برنامه فعال باشید لطفا به منظور تشویق کاربران برای ترویج جامعه پیووت، 5،000،000 PVT برای کاربران به عنوان پاداش در روز توزیع می شود، POWER بلیط "پاداش PVV روزانه" است، که تصمیم می گیرد که چقدر پاداش PVT شما می توانید دریافت کنید.